Apie mus


Įmonė įkurta 2002 metais, buhalterinės apskaitos įstatymu įtvirtinus nuostatą, kad įmonė gali samdytis buhalterines paslaugas teikiančią įmonę savo apskaitos tvarkymui. Buhalterinės apskaitos tvarkymas, kai tai atlikti samdoma kita įmonė, vis populiarėja. Klientams tai turėtų būti tikrai patrauklu, nes pirmiausiai jie sutaupo (socialinio draudimo mokesčiai, kanceliarinių prekių, kompiuterinės technikos, buhalterinės programos, profesinės literatūros sąnaudos), o be to gauna platų spektrą paslaugų toje pačioje vietoje ( įmonės steigimas, įstatų ruošimas, perregistravimas, buhalterinės apskaitos vedimas, konsultacijos mokesčių, apskaitos klausimais).
Pagrindinė įmonės veiklos sritis – buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėse. Teikdami šias paslaugas, įsipareigojame Klientui buhalterinę apskaitą tvarkyti remiantis LR įstatymais, verslo apskaitos standartais, o jeigu reikia ir tarptautiniais apskaitos standartais.
Mūsų įmonės darbuotojai turi aukštąjį ekonominį išsilavinimą ir didelę profesinę patirtį. Didelis dėmesys įmonėje kreipiamas darbuotojų nuolatiniam tobulinimuisi ir kvalifikacijos kėlimui apskaitos, mokesčių srityse.
Apskaitos etika prisiima pilną atsakomybę už savo darbą ir užtikrina, kad paslaugos bus atliekamos profesionaliai, sąžiningai, laikantis konfidencialumo, buhalterinės etikos ir atsakomybės principų. Mūsų paslaugos yra apdraustos bendrosios civilinės atsakomybės draudimu.

Susisiekite su mumis